Met Fermenteer je rot! gaat URBANIAHOEVE de stadsoogst van Amsterdam Nieuw West besmetten met lacto-bacterie. Omdat een gezonde stadslandbouw meer is dan mooie, eetbare landschapsarchitectuur alleen, duikt zij in de eeuwenoude traditie van geklonken fermenteer-techniek. Het gaat over KOLEN, in de zomer verbouwt, waarop je doorkauwt, vele en koude, koele wintermaanden lang. Leve de kruisbloemigen, vaardig verwerkt met zilt zout in giga potten, bereid in groepsformatie!

Het zuurkool fermenteer procédé is een gedoceerd laten verrotten van kolen met behulp van NATUUR-EIGEN bacterie. De kool wordt hierdoor vele malen gezonder, en fleurt als levend voedsel uw lokale darmbiotoop op! Fermenteren doe je zonder gas of elektriciteit, maar mét kolen, zout en potten. Pro-biotische producten? Die maken we met de buurt samen. Want het hele procédé, de bijbehorende cultuur en geur-rijke tradities incluis, is niets anders dan een praktische variant op voedselopslag en conservering.

Wij fermenteren ons rot en roepen schalks: ‘rechts rot op, wij doen het anders rechtsdraaiend!’