Woensdag 22 juni vanaf 13u viert Foodscape Schilderswijk 1 jaar stadslandbouw!

Foodscape Schilderswijk is een platform voor stadslandbouw ontwikkeld door URBANIAHOEVE in de Haagse Schilderswijk. Centraal staan de sociale cohesie in de stad, het gezamenlijk aanleggen van eetbare tuinen in de openbare ruimte en het creëren van draagvlak voor groene wijken. Samen met uiteenlopende lokale partners (scholen, wijkverenigingen, woningbouwcorporaties e.d.) en –natuurlijk- de bewoners heeft Foodscape Schilderswijk het afgelopen jaar meerdere eetbare landschappen aangelegd, variërend van fruitboomgaarden tot kruidenkwekerijen en bloembedden.

Om de resultaten van één jaar stadslandbouw in de Schilderswijk te tonen, wordt woensdag 22 juni een rondleiding gehouden.

Het programma:
De middag wordt geopend met een introductie over stadslandbouw door dr. J.W. van der Schans (LEI). Daarna volgt een rondleiding langs de vier boomgaarden van Foodscape Schilderswijk. Per locatie zullen één of meer vertegenwoordigers van de betrokken groepen; scholen uit de wijk en bewoners iets vertellen over de beplanting en ontstaansgeschiedenis van het project.
De middag wordt afgesloten met het gezamenlijk planten van de 50ste Foodscape Schilderswijk fruitboom en een feestelijke Kefir/Vlier Fizzy- Bubbelige toast.
Voor meer informatie, of een interview met initiatiefneemster/kunstenaar Debra Solomon, kunt u zich wenden tot Mariken Straat, projectcoördinator URBANIAHOEVE.  info@urbaniahoeve.nl.