Jeannette Schols / Oranje Fonds

Url aflevering tv programma Blauw Bloed
Dinsdag 4 oktober jongstleden bracht Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima een werkbezoek aan het project Foodscape Schilderswijk van stichting URBANIAHOEVE, Social Design Lab voor Stadslandbouw. In haar rol als beschermvrouwe van het Oranje Fonds ging ze in gesprek met de stichtingoprichtster Debra Solomon, de projectcoördinator, de voorzitter en secretaris, en de belangrijkste projectpartner Stroom (kunst- en architectuurcentrum Den Haag).
Stadslandbouw en sociale cohesie
Diverse thema’s kwamen aan bod, waaronder de betekenis, werkwijze en toekomstvisie van Foodscape Schilderswijk, maar ook de invloed van het project op stedenbouwkundige vraagstukken zoals sociale cohesie; gemeenschapszin; toe-eigening van de openbare ruimte en voedsel als praktisch instrument om buurtbewoners bij elkaar te brengen. Na het gesprek in buurthuis De Mussen, verplaatste het gezelschap zich naar de Westenberg Hof (1 van de 4 projectlocaties van Foodscape Schilderswijk) alwaar een aantal betrokken buurtbewoners en partners zoals Groen Beheer, klaarstonden om Prinses Máxima te ontvangen en rond te leiden langs de aangelegde bedden. De locatie bevindt zich in 1 van de binnentuinen van Complex 217, een stuk grond waar voorheen alleen gras lag, en waarvan de omwonenden nauwelijks gebruik maakten, maar waar nu, dankzij de betrokken buurtbewoners en instanties, een fruitboomgaard prijkt met diverse appel- en perenbomen, maar ook kruiden zoals rozemarijn en salie, meerdere sieruien, rabarber- en artisjokplanten, en eetbare bloemen waaronder Oost-Indische kers.
Foodscape Schilderswijk
Foodscape Schilderswijk is een platform voor stadslandbouw ontwikkeld door URBANIAHOEVE in de Haagse Schilderswijk. Centraal staan de sociale cohesie in de stad, het gezamenlijk aanleggen van eetbaar groen in de openbare ruimte en het creëren van draagvlak voor groene wijken. Samen met de bewoners en uiteenlopende lokale partners zoals scholen, wijkverenigingen, woningbouwcorporaties heeft Foodscape Schilderswijk het afgelopen jaar meerdere eetbare landschappen aangelegd, variërend van fruitboomgaarden tot kruidenkwekerijen en bloembedden. Met Foodscape Schilderswijk wordt op een vernieuwende manier stadslandbouw bedreven, waarbij landschaps- architectuur en design verweven worden met sociale netwerken en lokale gemeenschappen.
Foodscape Schilderswijk wordt ontwikkeld door Stichting URBANIAHOEVE, Social Design Lab voor Stadslandbouw, in samenwerking met Stroom Den Haag in het kader van het meerjarige programma Foodprint. Voedsel voor de stad.
Foodscape Schilderswijk wordt ondersteund door het Oranje Fonds, Stichting DOEN, Fonds BKVB, Ministerie van ELI, Fonds 1818, Gemeente Den Haag (Fonds Burgerschap, NME Den Haag) en woningbouwcorporatie Haag Wonen.
Voor meer informatie, of een interview met initiatiefneemster/ kunstenaar Debra Solomon, kunt u zich wenden tot Mariken Straat, projectcoördinator URBANIAHOEVE. info@urbaniahoeve.nl www.urbaniahoeve.nl