En groot gedeelte van de tuin in Amsterdam Noord, waar we voorbereidingen treffen voor DemoTuinNoord, is nog niet vrij van onkruid. De ontwikkeling van een weideachtige omgeving wordt daardoor belemmerd, terwijl de middagzon er al normaal schijnt. Onze belangrijkste bezigheid is om een aanzienlijk deel van de tuin vrij te maken van de acanthus ofwel bereklouw en in plaats daarvan klaver te planten om de grond mee te bedekken. Aan de andere kant is het tevens de bedoeling een deel van de tuin in wilde staat te laten.  Ondanks dat Bereklauw een giftige plant is, als mensen in contact komen met de sappen, laten we een deel intact omdat het schaduw biedt aan de dieren en micro-organismen die er leven. Zodra we met DemoTuinNoord van start gaan, rest ons te experimenteren en te ontdekken wat de beste methode is om het gebied met klaver te bebouwen.