543px-Man_is_But_a_Worm

In 1881 publiceerde Charles Darwin zijn laatste werk, een boek over hoe de bodem tot stand komt genoemd, The Formation of Vegetable Mould through the Action of Worms with Observations on their Habits.  Een recentie in de 1882 Punch Almanac ging gepaard met een satirische illustratie (door Linley Sambourne) van een evolutionaire spiraal die begint met wormen die evolueren in apen met ‘prehensile’ worm staarten, die daarna evolueren naar orang oetan en ‘mannen’ in ‘verschillende fasen van evolutie’, en die eindigen als Darwin zelf. De plaat toont duidelijk aan dat de samenleving nog niet klaar was toen voor Darwin zijn ideeën. De mens is maar een worm!

DTN-wormenlevering-0445 - Urbaniahoeve Stadslandbouw vermicultuur

In Nederlandse steden zoals Amsterdam is er echter ‘geen terroir’ en stedelijke bodems zijn zelden meer dan zandig bouwmateriaal. Praktijk-lui als Urbaniahoeve die werkzaam zijn in de stadslandbouw sector zijn goed bezig om hun praktijk te richten op het verbeteren van bodemvruchtbaarheid. Stadslandbouw in Urbaniahoeve project locaties (Amsterdam-Noord, Amsterdam Nieuw West, Den Haag en Maastricht) hebben allemaal last van arme bodems, naar onze mening een veel groter gevaar dan eventueel verontreiniging. Vandaar dat we een lange termijn samenwerking zijn begonnen met de Lumbricidae Familie, om in situ voedselrijk humus te creëren, boordenvol met bodemleven.

URBANIAHOEVE begon WORM-WEEK met een workshop in haar Amsterdam-Noord DemoTuin locatie, gegeven door worm-expert en permaculturist Librani Selby. Librani beoefenent permacultuur meer dan 10 jaar, ondermeer op haar eigen boerderij in Noord Duitsland, die zij, haar partner en zoon transformeren tot een zelfvoorzienende boerderij en voedsel bos.

zie ook:

Eisenia fetida aka mestpiertjes zijn epigeal, dat wil zeggen levend in de bovenste paar centimeter van de bodem, onder en in de strooisellaag.

DIRT: The Erosion of Civilizations is geoloog David Montgomery’s boek over de rol die bodem degradatie heeft gespeeld in vormgeven van onze geschiedenis. Schrikbarend goed geschreven boek.