Over ons

In samenwerking met bewoners en locale initiatieven legt URBANIAHOEVE eetbare landschappen aan (foodscapes) in de stedelijke openbare ruimte en vervangt delen van de bestaande groeninfrastructuur – kijkgroen – door ecologisch en eetbaar groen. Met onze projecten willen wij het bestaande groen in de stad aanpassen, uitbreiden en verbinden in een coherente groene zone die aansluit op de bestaande ecologische hoofdstructuur. Wij positioneren onze werkzaamheden in het kader van de ruimtelijke ordening en de stedelijke infrastructuur.

Ons visie voorstaat het aanleggen van een Eetbare Ecologische Hoofdstructuur in de stad (EEHS), zowel integraal, ecologisch en sociaal en is de praktijktoepassing van een holistische benadering van de samenhang tussen natuur, stad en mens, en een kwalitatieve heroverweging van de bestaande stedelijke publieke ruimte. Het (structureel) verbouwen van voedsel in de stad en het creëren van nieuwe natuur zal ingrijpende positieve implicaties hebben voor de inrichting van de stad, zowel op ruimtelijk, infrastructureel, ecologisch en sociaal vlak.

Veel van de manieren waarop we gewend zijn het landschap te benoemen – van Walden tot de boerderij – impliceren zelfredzaamheid en productieve menselijke verbanden. In deze lijn staat URBANIAHOEVE voor ‘de stad als erf’ waar het idee van voeselproductie nieuw leven wordt ingeblazen. URBANIAHOEVE stelt zich ten doel steden te transformeren tot hoeven. We zien de stad graag als een hoeve gesitueerd in een ‘voedselbos’ dat onderdeel is van een Eetbare Ecologische Hoofdstructuur.

URBANIAHOEVE realiseerde al kleinschalige voorbeelden die laten zien hoe een foodscape kan worden opgebouwd in elke willekeurige stadswijk. URBANIAHOEVE werkt sinds 2010 samen met stadsbewoners, lokale initiatieven, woningcorporaties en gemeenten om eetbare landschappen te creëren. We beschikken inmiddels over twee foodscapes, een demonstratietuin en landschapsinterventies die de principes manifesteren van aaneengesloten beplantingen in de openbare ruimte in interactie met bestaande faciliteiten. De oogst van deze locaties (fruit, bessen, artisjokken, rabarber, aromatische kruiden en bloemen) is publiek toegankelijk en vraagt erom geplukt te worden. Naast de aantoonbare toename van de biodiversiteit ter plekke, leveren de projectlocaties ook een activering van de openbare ruimte op en de toename van sociale cohesie en solidariteit in de gemeenschap.